Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 27-07-2021

Din integritet är viktig för oss
8885558989
Det är Gratis Spelpengar 2017:s policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när vi driver vår webbplats. Denna sekretesspolicy gäller för www.gratis-spelpengar2017.com (nedan kallat “oss”, “vi” eller “www.gratis-spelpengar2017.com”). Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda personligt identifierbar information som du kan ge oss via webbplatsen. Vi har antagit denna integritetspolicy (“integritetspolicy”) för att förklara vilken information som kan samlas in på vår webbplats, hur vi använder denna information och under vilka omständigheter vi kan lämna ut informationen till tredje part. Denna sekretesspolicy gäller endast för information som vi samlar in via webbplatsen och gäller inte vår insamling av information från andra källor.

Denna sekretesspolicy, tillsammans med de användarvillkor som finns på vår webbplats, innehåller de allmänna regler och policyer som styr din användning av vår webbplats. Beroende på vad du gör när du besöker vår webbplats kan det hända att du måste godkänna ytterligare villkor för tjänsten.

Innehåll
Klicka nedan för att hoppa till ett avsnitt i denna sekretesspolicy

Besökare på webbplatsen
Säkerhet
Annonser
Skydd av vissa personuppgifter
Sammanställd statistik
Kakor
Verksamhetsöverföringar
Ändringar av sekretesspolicyn
Kontaktinformation och kredit
1. Besökare på webbplatsen
Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar Gratis Spelpengar 2017 in icke-personligt identifierande information av den typ som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, t.ex. webbläsartyp, språkpreferens, refererande webbplats samt datum och tid för varje besökarförfrågan. Gratis Spelpengar 2017:s syfte med att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur Gratis Spelpengar 2017:s besökare använder sin webbplats. Från tid till annan kan Gratis Spelpengar 2017 släppa icke-personligt identifierande information i en sammanställning, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

Gratis Spelpengar 2017 samlar också in potentiellt personidentifierande information, t.ex. IP-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på https://www.gratis-spelpengar2017.com blogginlägg. Gratis Spelpengar 2017 avslöjar endast IP-adresser för inloggade användare och kommentatorer under samma omständigheter som den använder och avslöjar personidentifierande information som beskrivs nedan.

2. Säkerhet
Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

3. Annonser
Ads appearing on our website may be delivered to users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This Privacy Policy covers the use of cookies by Gratis Spelpengar 2017 and does not cover the use of cookies by any advertisers.

4. Skydd av viss personligt identifierande information
Gratis Spelpengar 2017 avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av sina anställda, entreprenörer och närstående organisationer som (i) behöver känna till informationen för att behandla den för Gratis Spelpengar 2017:s räkning eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på Gratis Spelpengar 2017:s webbplats, och (ii) som har gått med på att inte avslöja den för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och närstående organisationer kan finnas utanför ditt hemland; genom att använda Gratis Spelpengar 2017:s webbplats samtycker du till att sådan information överförs till dem. Gratis Spelpengar 2017 kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon. Förutom till sina anställda, entreprenörer och närstående organisationer, som beskrivs ovan, avslöjar Gratis Spelpengar 2017 potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller annan myndighetsförfrågan, eller när Gratis Spelpengar 2017 i god tro anser att avslöjandet rimligen är nödvändigt för att skydda Gratis Spelpengar 2017:s, tredje parters eller allmänhetens egendom eller rättigheter.

Om du är en registrerad användare av https://www.gratis-spelpengar2017.com och har angett din e-postadress kan Gratis Spelpengar 2017 ibland skicka dig ett e-postmeddelande för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med Gratis Spelpengar 2017 och våra produkter. Vi använder främst vår blogg för att kommunicera den här typen av information, så vi räknar med att hålla den här typen av e-post till ett minimum. Om du skickar en förfrågan till oss (till exempel via ett supportmejl eller via en av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. Gratis Spelpengar 2017 vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personidentifierande och personidentifierande information.

5. Aggregerad statistik
Gratis Spelpengar 2017 kan samla in statistik om beteendet hos besökare på webbplatsen. Gratis Spelpengar 2017 kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. Gratis Spelpengar 2017 avslöjar dock inte din personligt identifierande information.

6. Cookies
För att berika och förbättra din onlineupplevelse använder Gratis Spelpengar 2017 “Cookies”, liknande tekniker och tjänster som tillhandahålls av andra för att visa anpassat innehåll, lämplig reklam och lagra dina preferenser på din dator.

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. Gratis Spelpengar 2017 använder cookies för att hjälpa Gratis Spelpengar 2017 att identifiera och spåra besökare, deras användning av https://www.gratis-spelpengar2017.com och deras preferenser för åtkomst till webbplatsen. Gratis Spelpengar 2017-besökare som inte vill ha kakor placerade på sin dator bör ställa in sin webbläsare så att den inte accepterar kakor innan den använder Gratis Spelpengar 2017:s webbplatser, med den nackdelen att vissa funktioner på Gratis Spelpengar 2017:s webbplatser inte kan fungera korrekt utan hjälp av kakor.

Genom att fortsätta navigera på vår webbplats utan att ändra dina cookieinställningar bekräftar och godkänner du härmed Gratis Spelpengar 2017:s användning av cookies.

7. Överföringar av företag
Om Gratis Spelpengar 2017, eller i stort sett alla dess tillgångar, skulle förvärvas, eller i den osannolika händelsen att Gratis Spelpengar 2017 går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske och att en eventuell förvärvare av Gratis Spelpengar 2017 kan fortsätta att använda din personliga information i enlighet med vad som anges i denna policy.

8. Ändringar i sekretesspolicyn
Även om de flesta ändringar sannolikt är små kan Gratis Spelpengar 2017 ändra sin sekretesspolicy från tid till annan och efter eget gottfinnande av Gratis Spelpengar 2017. Gratis Spelpengar 2017 uppmuntrar besökare att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar av sin sekretesspolicy. Din fortsatta användning av denna sida efter en ändring av denna sekretesspolicy innebär att du godkänner ändringen.

9. Kontaktinformation och kredit
Den här sekretesspolicyn skapades med hjälp av privacyterms.io privacy policy generator. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post eller telefon.